Akke Dijkstra

Akke Dijkstra is een gedreven consultant in het bezit van een master International & European Business Law, specifieke ervaring in het adviseren, ontwikkelen en implementeren van contractstrategieën en tendermanagement.

Haar ruim 10 jaar aan projectervaring heeft zij opgedaan in verscheidene sectoren, waaronder olie en gas, techniek en (semi)overheid. Haar internationale contract management ervaring in zowel de (pre)tender- als uitvoeringsfase, alsmede haar juridische achtergrond () stellen haar in staat om de verschillende fasen van een project bij te houden, van business case tot uitvoering.
Akkes interesse en ervaring op het gebied van de toepassing van wet- en regelgeving maken haar bovendien tot een professionele sparringpartner bij complexe contractuele & juridische vraagstukken.

Met haar praktische en resultaatgerichte aanpak is Akke in staat de uitvoering van de opdracht te borgen en voor alle partijen acceptabele oplossingen aan te dragen. Ze past de vijf belangrijkste aspecten om goed te opereren als contractmanager succesvol toe: klantrelaties, risico's, diensten, verplichtingen en financiën.

“BLIX stelt mij in staat om het beste uit mezelf te halen. Ik vind het een voorrecht dat ik mijn kennis mag toepassen in mooie projecten met een enthousiast en gedreven team van professionals, en hierbij ook kan bijdragen aan een duurzamere toekomst.”