Mümin Raif

Mümin Raif (31) is Medior Project Manager bij BLIX. Hij heeft een BSc-graad in Electronics Engineering, behaald aan de Sabancı University, Istanbul. De afgelopen zes jaar heeft hij gewerkt als Project Engineer bij Dost Enerji in Istanbul, een windparkontwikkelaar en eigenaar van vier operationele onshore windparken. Hij heeft daar verschillende rollen vervuld tijdens de ontwikkelings-, contracterings-, bouw- en exploitatiefase van deze projecten.

Mümin begon zijn carrière in de energiesector als Project Engineer waarbij hij verantwoordelijk was voor diverse haalbaarheidsstudies en de micro-siting van nieuwe ontwikkelingsprojecten in wind. Verder voerde hij contractuele en financiële onderhandelingen met leveranciers van windturbines, civiel-elektrische aannemers en financiële instellingen. Tijdens de bouwfase van de windparken van het bedrijf heeft hij de coördinatie van projectteams van zowel het eigen bedrijf, van windturbine leveranciers als civiel-elektrische aannemers verzorgd. Hij functioneerde daarbij als aanspreekpunt voor de projectmanagementteams van deze partijen en was tevens verantwoordelijk voor de berekeningen en controle van betalingen aan deze bedrijven.

Mümin is gestructureerd, analytisch en enthousiast over windenergie. Door het deelnemen aan verschillende fasen van windenergieprojecten heeft hij een all-round perspectief voor windenergieprojecten ontwikkeld, wat cruciaal is voor een goed verloop van deze projecten. Dit gecombineerd met zijn sales ervaring vanuit een eerder stadium van zijn professionele carrière, maakt Mümin tot een gedegen Project Manager.

"Voor een betere toekomst is duurzaamheid een must en om een duurzame wereld te kunnen bereiken, moeten we ons gebruik van hernieuwbare energie verhogen. Ik ben erg blij om deel uit te maken van BLIX Consultancy en aan dit doel toe te werken."