Willemijn van der Werf

Willemijn van der Werf werkt al meer dan 12 jaar in de duurzame bedrijfsontwikkeling. Ze begon in commerciële functies bij KLM Cargo in 2002. Na een paar jaar in het buitenland voor KLM begon ze haar werkzame leven te wijden aan duurzame innovaties. In eerste instantie ook bij KLM, het ontwikkelen van duurzame biobrandstoffen en het verbinden van de waarden van de 'groene' NGO-wereld met de commerciële KLM als Corporate Manager Environmental Strategy.

Daarna heeft Willemijn haar ervaring voortgezet bij het ontwikkelen van duurzame innovaties bij LanzaTech; ze werkte aan de implementatie, financiële haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie van het gebruik van afvalstromen voor brandstoffen en chemicaliën. In 2016 begon ze bij TNO als Senior Business Developer Circular Economy, gericht op de materiaaltransitie in de gebouwde omgeving, met dezelfde uitdagingen op milieu-, maatschappelijk en financieel gebied.

In het voorjaar van 2020 begint ze als Director Business Development Asia vanuit ons kantoor in Taipei in Taiwan.

“Ik ben erg enthousiast over de kansen die een duurzame en circulaire economie kan bieden om onze planeet gezond te houden, wat belangrijk is omdat we onze planeet lenen van de volgende generaties. Mijn specialiteit is om te werken op het raakvlak van innovaties en duurzaamheid, met de nadruk op de uitdagingen van deze 'net rijpe'-ontwikkelingen."