Tijd voor een doorbraak van Floating Wind?

Met een gevulde pijplijn aan projecten en competitieve tenders, kan floating wind echt gaan vliegen

“Floating offshore wind heeft de sleutel in handen naar een onuitputtelijk resource potentieel” volgens WindEurope. Is dan nu eindelijk de tijd aangekomen voor floating wind om door te breken? Bottom-founded offshore windprojecten zijn ondertussen mainstream. De hoofdvraag is nu hoe groot de stap nog is van de huidige praktijk met bottom-founded offshore windprojecten naar gelijkwaardige floating offshore windprojecten?

Ten eerste, er zijn substantiële overeenkomsten tussen floating offshore wind en bottom-founded offshore wind en veel geleerde lessen kunnen worden overgenomen:
  • De technische basis eisen van floating wind zijn op veel vlakken gelijk aan die van bottom-founded. De kritische kostendrijvers zijn de turbinetechnologie en het onderhoud van de turbine en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Tegenwoordig zijn de methoden voor serieproductie van grote straalstructuren welbekend. Door het gebruik van een bekende techniek of een bekend proces hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden en de ervaring in bottom-founded projecten kan in grote mate worden gebruikt.
  • De standaardisatie in offshore wind bevordert opschaling wat ook weer ten goede zal komen in floating projecten. Net zoals dat steeds groter wordende turbines worden ontwikkeld, zijn het proces van het design, maken, installeren, inbedrijfstelling, en onderhouden van projecten grotendeels goed ontwikkeld. Veel van deze processen kunnen direct worden overgenomen in de floating windindustrie, zowel vanuit Europa naar de rest van de wereld.
  • Financiering experts geven aan dat het mogelijk lijkt om floating projecten te financieren, maar dat rekening gehouden moet worden met strengere financiering condities voor de eerste projecten. Dit gold ook voor de eerste offshore windprojecten tien jaren geleden.
Zonder twijfel zijn er uitdagingen en die moeten niet onderschat worden. Carbon Trust heeft deze uitdagingen opgesomd en hun bevindingen van Phase 1 van hun JIP toont aan dat op alle fronten progressie wordt behaald:
  • Een heuse strijd is gaande met betrekking tot de technologie. Spar, semisubmersible, en barge structuren liggen in het water en opereren in pilot projecten en er zijn nog verschillende ontwerpen in ontwikkeling. De grootste zaken zijn kostenreductie in de vorm van het omlaag brengen van de aantallen, het verbeteren van productie en oplevertijden. Recente resultaten van de Taiwanese tender laten zien dat grote funderingen de LCOE niet per see buiten acceptabele bandbreedte duwt. 
  • Vergelijkbaar, er zijn grote uitdagingen in de high-voltage elektrische infrastructuur. Maar ook op dit vlak zijn interessante ontwikkelingen gaande. Floating onderstations en bestaande elektrische apparatuur worden haalbaar geacht, en de high-voltage dynamische kabels zijn in ontwikkeling.
  • Op het gebied van installatie heft bottom-founded wind laten zien dat installatiemethoden en snelheden drastisch verbeterd worden kunnen vanaf de eerste projecten, aangezien aannemers en ontwikkelaars hun strategie optimaliseren.
Tot slot, huidige subsidielevels voor floating projecten liggen tussen €200 en €300/MWh. Om subsidiering en financiering van floating projecten te rechtvaardigen, moeten de kosten drastisch omlaag worden gebracht. Dit lijkt nog ver weg, maar de tekenen zijn in het voordeel:
  • Recente ontwikkelingen van bottom-founded projecten laten zien dat de LCOE van projecten snel kan dalen, als er een (1) voldoende en aaneengesloten internationale projecten in de pijplijn zitten om (de juiste) investeerders en aannemers aan te trekken, (2) een stabiele regelgeving is en (3) markt competitie wordt gecreëerd.
  • De grootste kostendrijvers komen deels overeen tussen bottom-founden en floating wind. Het lijkt erop dat vergelijkbare turbines kunnen worden gebruikt en dat het gewicht van floating onderstructuren naar een lever gaat dat competitief is met bottom-founded foundations.
  • De recente ontwikkelingen in de Taiwanese tenders laten zien dat de markt de uitdaging aangaat om in complexe condities en nieuwe markten projecten aan te nemen; en met de juiste groep aan experts kunnen de uitdagingen effectief gemanaged worden.

Concluderend, er blijven uitdagingen bestaan voor floating projecten en er zullen substantiële stappen gezet moeten worden. De offshore windmarkt heeft laten zien dat ze klaar zijn om de uitdagingen effectief aan te gaan als de juiste condities worden gecreëerd.

Recente ervaring met het ondersteunen van de Nederlandse overheid bij het opzetten van het huidige tendersysteem voor offshore wind en het voorbereiden van de verschillende concessies laten zien dat er minstens zeven jaar nodig is voor het opzetten van een effectief wettelijk kader tot aan de bouw van de eerste projecten. Daarom is het tijd voor de overheden van o.a. Frankijk, Schotland en Japan om het gat in de pijplijn tussen 2021 en 2025 te vullen door middel van grootschalige concessie tenders voor floating projecten en de eerste stappen te zetten in de doorbraak van grootschalige floating offshore wind.