RVO.nl gunt BLIX & partners een framework contract

ter verdere ondersteuning van het doen van site studies voor [...]