ter verdere ondersteuning van het doen van site studies voor offshore windparken

RVO.nl heeft BLIX en een aantal gewaardeerde partners een framework contract uitgereikt voor ondersteuning bij het verzamelen van site data voor toekomstige offshore windparken in Nederland. Dit contract betreft windgebied Hollandse Kust (noord) en toekomstige gebieden die nog door het nieuwe kabinet moeten worden aangewezen. Dit contract volgt de lijn van eerdere ondersteuning omtrent de ontwikkeling voor de windgebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid).

De focus van het huidige framework contract is om expertise te leveren omtrent de site studies. Vier lots zijn gedefinieerd, inclusief belemmeringen en het in kaart brengen van de bodem, wind en water, en interfaces met andere activiteiten. Om de expertise in alle vier lots te leveren, werken we samen met gekwalificeerde en ervaren partners. Onze partners zijn Energy Solutions, Hessels & van Rooij Engineering B.V., KCI, MetOcean Consult, MARIN, NLR, Periplus, Pondera, Reynolds International, RPS, the Missing Link and Wind Support.

Het doel van de site onderzoeken is om een optimaal pakket van site data te leveren aan bedrijven die een bieding voorbereiden, zodat de risico’s voor de ontwikkelaars omlaag gaan en daarbij de biedprijs in de tenderfase omlaag gaat. De site studies voor Hollandse Kust (zuid) ontvingen een algehele Statement of Compliance en zijn beoordeeld als ‘state of the art’ door DNV-GL als het gaat om kwaliteit en compleetheid. We zijn trots dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan deze beoordeling en kijken uit naar het voortzetten van werkzaamheden voor RVO.nl op toekomstige windparken.

Bron: www.offshorewind.rvo.nl