Windpark Westfrisia heeft Financial Close bereikt. In de tender- en contracteringsfase was BLIX Consultancy verantwoordelijk voor de contractering van de windturbines, de civiele en elektrische werken en de netaansluiting. Windpark Westfrisia heeft BLIX een vervolgopdracht gegeven voor het bouwmanagement, wat een continuering van de werkzaamheden betekent. Nu mag BLIX haar expertise inzetten in de volgende fase van de realisatie van het windpark. Het windpark zal bestaan uit vijf windturbines die langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk in de gemeente Medemblik worden gebouwd.

Marktkennis met track record

Jan Pronk van Windpark Westfrisia:

“BLIX heeft de tender- en contracteringsfase strak geleid. Ze kennen de windturbinefabrikanten en de aannemers en hebben de contracten opgesteld. Het is een logische stap dat BLIX nu het bouwmanagement en de site supervisie gaat verzorgen. Er is vertrouwen en ook in die fase van een windproject heeft BLIX een goed track record.”

Mark Duppen (manager onshore wind bij BLIX):

“Wij zijn heel trots om deel uit te mogen maken van het contracteringsteams van Westfrisia en met hen Financial Close te bereiken. We zijn blij met de vervolgopdracht om de bouwfase te leiden en hebben alle vertrouwen in Enercon en Volkerwind dat ze goed werk zullen leveren.”

In september 2017 kreeg het windpark een omgevingsvergunning. Het windpark krijgt een vermogen van 12 MW. De realisatie van het windpark levert daarmee een belangrijke bijdrage om in 2020 de schone energiedoelstellingen voor Noord-Holland te halen. De eerste werkzaamheden zijn al gestart en naar verwachting is het windpark medio 2019 operationeel.

Enercon en VolkerWind gaan het windpark bouwen. Enercon levert en plaatst de vijf windturbines. VolkerWind is verantwoordelijk voor het realiseren van de toegangswegen en de bekabeling van de turbines naar het nieuw te plaatsen inkoopstation.