In 2020 worden de eerste klimaatafspraken tussen rijk, provincies en gemeenten ingelost. Een belangrijke afspraak betreft de windenergie productie op land. Om deze te halen zal per provincie flink veel windenergie geproduceerd moeten gaan worden. De provincie Noord-Holland heeft de taak om in totaal 685,5 megawatt (MW) ruimtelijk mogelijk te maken. Meer dan de helft is reeds gerealiseerd door bestaande windturbines. Een deel van deze windturbines is aan vervanging toe. Om tegemoet te komen aan het behoud van het landelijk karakter van Noord-Holland, geldt het beleid van 2 voor 1. Twee bestaande windturbines moeten afgebroken worden om één nieuwe terug te plaatsen.

BLIX Consultancy heeft voor twee windparken in Noord-Holland recent de aanbestedingen en contract onderhandelingen gevoerd om de meest geschikte windturbine te selecteren, aan te kopen, te plaatsen en te onderhouden. BLIX* begeleidde Windpark Westfrisia bij de bouw van 5 windturbines van 2.35 MW, goed voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 12.000 huishoudens. Sinds februari draait dit windpark op volle toeren. Windpark Ferrum gaat gerealiseerd worden op het terrein van Tata Steel in Velsen. Dit worden 3 windturbines van 2.35 MW (elektriciteit voor 6.000 huishoudens). In dit project is financial close bereikt; de bouw kan gaan beginnen.

Mark Duppen, senior projectmanager bij BLIX Consultancy:

Windparkontwikkeling op land is sterk aan het veranderen. Er zijn weinig plekken in Nederland beschikbaar voor grote windparken en er is veel samenspraak met de omgeving gewenst. Je ziet daardoor steeds meer lokale kleine projecten ontstaan, vaak gedragen door een deel van de bevolking. Deze windprojecten met 3-6 windturbines doorlopen hetzelfde proces als grote windparken, maar hebben minder kennis in huis. Juist voor deze projecten is het van groot belang de specificaties rond de windturbine duidelijk op papier te hebben voordat de onderhandelingen over kosten en condities starten. Want als klein windpark verdien je hier al geld. Bij de windparken Ferrum en Westfrisia zijn we in staat gebleken om slim in te kopen en gedegen afspraken te maken. Fijn om een klein, maar toch belangrijk radertje te zijn in de versnelling van de energietransitie.”