BLIX heeft de opdracht gekregen om als expert te ondersteunen bij het bodemonderzoek voor windpark zone IJmuiden Ver (4 GW).

Op een aantal locaties in het Nederlandse deel van de Noordzee worden offshore windparken gebouwd. Na Borssele, Hollandse Kust (zuid), Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west) is IJmuiden Ver de vijfde opeenvolgende windpark zone waar BLIX als expert bij betrokken is.

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal BLIX toezicht houden op het bodemonderzoek voor de toekomstige wind park ontwikkeling bij IJmuiden Ver (4GW). Samen met haar partners Reynolds International, RPS Group en Wind Support zal BLIX bodemgegevens op zee verzamelen. RVO en BLIX gaan een state-of-the-art dataset ontwikkelen die relevant is voor business cases van ontwikkelaars en deze over een periode van twee jaar bekend maken. Het contract loopt tot het einde van Q1 in 2022.

BLIX Consultancy heeft meer dan 10 jaar ervaring in windenergieprojecten op land en op zee. Het adviesbureau is in 2009 in Utrecht, Nederland begonnen en ondersteunt nu klanten in Azië, de VS en de EU bij het versnellen van de energietransitie. BLIX heeft eind 2019 bijgedragen aan de realisatie van 19,2 GW windenergie en 80 MWp zonne-energie.

Bron: rvo.nl