Team

Jaap Roos
Jaap RoosContract Manager
Senior Contract Manager met meer dan twintig jaar ervaring in contractmanagement, waarvan meer dan vijftien jaar in de windindustrie.

Jaap Roos

Jaap Roos heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in contractmanagement, waarvan ruim twintig jaar in de windindustrie. Zijn ervaring ligt in het aanbesteden en contracteren van windturbines en het aanbesteden van de civiel-elektrische infrastructuur. Jaap adviseert over de contractstrategie, inclusief de keuze voor bepaalde standaard contractvormen zoals FIDIC yellow- of silverbook, UAV 2012 of UAV GC en voert het contractmanagement uit tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase.

In opdracht van BLIX werkt Jaap momenteel binnen een projectteam van BLIX aan het contracteren van civiel-elektrische infrastructuur voor diverse windprojecten.

“Ik werk graag in een projectteam van gedreven en resultaatgerichte professionals. Ik heb dit team gevonden bij BLIX. Ik ben er zeker van dat onze vruchtbare samenwerking zal leiden tot nog succesvollere duurzame energieprojecten voor onze klanten.”