Strategie

Strategie

Voor het strategieteam van BLIX betekent voorop lopen in de energietransitie strategisch actief zijn op nieuwe gebieden en ontwikkelingen zoals drijvende wind & zon, systeemintegratie en (offshore) waterstofproductie, offshore netontwikkeling en natuurinclusief ontwerp.

We hebben diverse onderzoeken uitgevoerd voor publieke en private partijen, waaronder marktstudies in Azië en Europa, LCoE-beoordelingsstudies voor (toekomstige) offshore windparklocaties en supply chain-analyses.

We hebben ook verschillende onderzoeken uitgevoerd om knelpunten te identificeren en onze klanten te ondersteunen bij het beoordelen van voorstellen en second opinions te geven over studies en analyses. We werken altijd transparant, geven eerlijke feedback en werken aan het behalen van de beste resultaten.

Onze strategische diensten gedurende elke fase van het project

Ons advies is gebaseerd op diepgaande kennis van het overheidsenergiebeleid, de laatste technische en financiële ontwikkelingen en de risico’s en kansen binnen de markt voor hernieuwbare energie, gecombineerd met ons brede netwerk in de sector.

  • Strategisch advies over windenergiebeleid

  • Kopers due diligence

  • Projectverkoop

  • Beoordeling van investeringsplannen

  • Marktstudies (en advies over instapstrategie)

  • Supply Chain Analyse

  • Modellering van de energiemarkt