Onze ervaring

Onze ervaring in alle projectfases

Onze ervaren offshore en onshore wind-, zon- en waterstofadviseurs zijn experts in projectmanagement en -ontwikkeling, van haalbaarheidsstudies tot contractering en constructie. In totaal heeft BLIX tientallen onshore en offshore wind- en zonneprojecten ondersteund, tijdens elke fase van het project.

Voor meer informatie over onze ervaring en ons portfolio, klik hier.

BLIX heeft ook verschillende onderzoeken en rapporten gepubliceerd met betrekking tot offshore en onshore wind.

Voor onze database met al onze openbare rapporten en onderzoeken, klik hier.

Hai Long II & III

Aanbestedingsfase
BLIX vervulde verschillende rollen in het bidteam van NPI, waaronder sleutelposities in planning, risico, interface, prijsstelling van de balans van installatiecomponenten en ondersteuning bij projectintegratie voor het 1.044 MW offshore windpark Hai Long. Dit heeft ertoe bijgedragen dat NPI de aanbesteding heeft gewonnen.

Projectontwikkelingsfase
BLIX voert het beheer en de contractering van het BOP-pakket, inclusief de funderingen, infield- en exportkabels en het offshore- en onshore-substation.

BLIX ondersteunde ook met management, expert review en contractering van de site research campagnes.

Ten slotte levert BLIX een risico- en interfacemanager die fulltime op het project werkt.

Terrein- en bodemonderzoek voor offshore windparklocaties Borssele, Hollandse Kust en IJmuiden Ver

BLIX verzorgde het terrein- en bodemonderzoek voor offshore windparklocaties Borssele, Hollandse Kust, IJmuiden Ver voor de Nederlandse kust, in totaal ruim 7,5 GW.

Management omvatte onder andere:

 • Contractering and managing van alle site investigations.
 • Het maken van een uitgebreid informatiepakket voor de ontwikkelaar over de water-, bodem-, wind- en golfcondities.

Results:

 • ‘State-of-the-art’ DNV-GL gekeurde aanbesteding en datapakket dat subsidievrije en lage LCoE-biedingen mogelijk maakte.
 • 99,9% beschikbaarheid van LiDAR-gegevens
 • Internationale erkenning voor een innovatief aanbestedingsproces
 • Aanzienlijk lager risico voor ontwikkelaars
 • Verkorting van de tijd tot de eerste opgewekte stroom

L’éolien en mer région Dunkerque

Om onze klant te ondersteunen bij hun bod, heeft BLIX het volgende gedaan:

 • Opstellen van de RfP* documentatie;
 • Coördinatie van de indiening van de RfP-documenten aan leveranciers;
 • Het beheren van het Q&A-proces met leveranciers, waaronder;
  • Opzetten en voorzitten van toelichtingsbijeenkomsten;
  • uitgifte van aanbestedingsbulletins;.
 • Beoordeling van voorstellen;
 • Organiseren en bijwonen van onderhandelingsbijeenkomsten met leveranciers.
 • Opstellen van een compleet bid-document, inclusief een kwalitatieve vergelijking en prijsbeoordeling van de ontvangen voorstellen.

*Het doel van het RfP-proces voor het bodempakket is om oriënterend geofysisch en geotechnisch onderzoek uit te voeren en de resultaten op tijd beschikbaar te hebben zodat deze kunnen worden gebruikt voor funderingsontwerp en offertevoorbereiding.

Opstellen van een LCoE-vergelijkingstool voor de offshore windenergie

Voor onze klant hebben wij een LCoE-vergelijkingstool gemaakt voor de businesscases voor offshore windenergie met verschillende funderingstypen (monopiles, jackets en drijvende funderingen).

De klant heeft om deze tool gevraagd zodat hij deze kan gebruiken om inzicht te krijgen in de commerciële break-evenpunten voor het wijzigen van het funderingstype voor de huidige en toekomstige projecten waaraan ze zullen werken. Samen met het model deelde BLIX ook een inzicht in de toekomst van de floating windmarkt.

Export markets assessment for the Dutch offshore wind industry

We hebben een marktonderzoek uitgevoerd naar offshore windenergie in de Baltische staten, getiteld ‘Export markets assessment for the Dutch offshore wind industry: Estonia, Latvia, and Lithuania’.

Voor elk van de drie Baltische staten beoordeelde BLIX de beleids- en regelgeving, het offshore netinfrastructuurplan, het maritiem ruimtelijk plan, de offshore windwaarde en supply chain, en de huidige ontwikkelingsactiviteiten. Het doel van het onderzoek is om Nederlandse bedrijven te informeren die actief zijn in de offshore windenergiesector en die kansen zoeken in de Baltische staten.

Link naar het rapport

Eolien offshore: analyse van industrieel en economisch potentieel van offshore wind in Frankrijk

Samen met het in Parij gevestigde I Care & Consult hebben onze experts in opdracht van ADEME een marktonderzoek uitgevoerd naar de wereldwijde ontwikkelingen in offshore wind.

Op basis van verschillende onderzoeken en interviews met marktpartijen hebben we een gedetailleerde analyse gegeven van de Franse en internationale supply chain, groeiverwachtingen en kansen in de verschillende markten voor Franse bedrijven.

Link naar het rapport

Levelised Cost of Energy-reductie: selectie van optimale windparklocaties

IJmuiden Ver, Hollandse Kust, Ten Noorden van de Wadden (totaal >6 GW)

Gedetailleerd LCoE-onderzoek dat verschillende varianten verifieert op basis van:

 • Turbineopbrengst en ruimte verliezen
 • Windparkontwerp inclusief inter-array bekabeling
 • Obstakels (scheepvaartroutes, pijpleidingen, helikopterroutes, verdedigingsgebied, visserijonderhoudszones, enz.)

Resultaten:

 • Subsidievrije aanbesteding mogelijk maken door optimale locatievoorwaarden 169 €/MWh -> 87 €/MWh
 • Lager risico voor ontwikkelaars
Link naar het rapport

Windpark Kroningswind

In opdracht van TDP (TINC Development Partners) heeft BLIX een technische kopers due diligence uitgevoerd voor de 19 turbines, 80 MW windpark in het zuidwesten van Nederland. BLIX ondersteunde de koper met een red flag analyse, risicoanalyse en resterende investerings- en operationele kosten om de waarde van het project te bepalen.

BLIX was verantwoordelijk voor de aanbesteding en contractering van de windturbines en de Balance of Plant werken.

Tijdens de bouwfase begeleidt BLIX de bouw. BLIX levert ook experts voor het turbinepakketbeheer, het GWW-beheer en het stakeholder- en communicatiemanagement.

Windpark NERO

BLIX is gemandateerd om startkapitaal en aandelen voor NERO te verwerven.
BLIX voerde een due diligence uit op het project en creëerde samen met NERO een financieel model, projectbeschrijving, ontwikkelplan, risicoregister, dataroom en gaf strategisch advies. Vervolgens hebben we een Informatie Memorandum gemaakt en naar geselecteerde investeerders gestuurd.
Momenteel ondersteunt BLIX NERO bij de uitvoering van de aanbesteding van de windturbine.

Technische en contractuele due diligence voor 14 STORM-windparken

BLIX voerde de technische & contractuele due diligences uit voor 14 onshore windparken in België, waaronder windpark Melsele, Wachtebeke, Lokeren en Berlare. Tijdens de due diligence hebben we vertrouwd op equity providers en banken zoals Triodos & KBC, altijd transparant en met oog voor kwaliteit en detail.

Interested in our services?

Let’s talk