TenneT TSO

Site supervisie & interface management voor windparken Nordsee One en Godewind I en II

In opdracht van TenneT acteerde BLIX als site supervisor, veiligheids- en kwaliteitsinspecteur en interfacemanager. BLIX was verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van verschillende (elektrische) componenten en het aansturen en controleren van alle partijen die werken aan de inbouw van TenneT componenten op offshore onderstations voor de windparken Nordsee One en Godewind I en II in Duitsland.

Waalko Dingemans, projectleider bij TenneT: “Hennie Veldhuizen heeft een goed gevoel van hoe zaken werken op een site. Hij weet op de juiste momenten de juiste mensen een duwtje te geven. Wederom ben ik zeer tevreden over zijn werkzaamheden.”

Component van het onderstation

Component van het onderstation